top of page

Centrale Hal Saxion

Ontmoetingsruimte

Dit ontwerp is voortgekomen uit een groepsopdracht van de Jan des Bouvrie Academie te Deventer. Het ontwerp betreft de centrale hal, welke het nieuwe en het oude deel van de school met elkaar verbindt. Alle gemaakte keuzes binnen dit ontwerp vallen terug op het concept Central Park.

 

Door middel van vormstudies, schetsen en inspiratiebeelden is het voorlopig ontwerp tot stand gekomen. Hieruit zijn de positieve punten meegenomen naar het definitieve ontwerp en zijn de negatieve punten achtergelaten. Door gebruik te maken van programma’s als Vectorworks, SketchUp en Twinmotion is het ontwerp gevisualiseerd..

Gegevens:
Start project: September 2021
Ontwerp aangeleverd: December 2021
Ontwerp en tekeningen: Studio North
Ontwerpers Studio North:
- Sander Oldert - Van der Lecq
- Alieke Ampt
- Karina Groeneveld
- Isa Lalkens
- Masja Kruijer
- Majbritt Takkebos
- Marouscha Bouwman
- Nicolle Janssen

Project

Opdrachtgever: Centrale Hal Saxion Deventer
naam project: Centrale Hal

Expositie data
- December 2021 Deventer
- Januari 2021 Deventer

 

Centrale Hal

Het nieuwe ontwerp is vormgegeven doormiddel van een concept. Hier vallen alle gemaakt keuzes binnen het ontwerp op terug. Naar aanleiding van onderzoek is een passend concept gekozen. Het verkozen concept is Central Park, dat gebaseerd is op het welbekende park in New York City. Tussen alle hoogbouw en drukte van de stad, zorgt het park voor rust en natuur.

 

Daarnaast verbindt het park de Upper East- en Upper Westside. De centrale ligging van New York City als stad en haar potentie als grote handelsstad aan de Hudson River schept een bekend beeld. Deventer was enkele eeuwen geleden een Hanzestad aan de IJssel en kan ook als drukke handelsroute worden aangemerkt. De sporen van dit handelsverleden goed terug te zien in de planologie en architectuur van de stad. Een andere verbinding die we met dit concept wilden leggen is het gebruik van technologie.

 

Waar tijdens de creatie van het park de Industriële Revolutie op gang kwam, die veel nieuwe technologische ontwikkelingen met zich meebracht, zitten we nu midden in een technologische revolutie. Daarnaast hebben we een vergelijking getrokken tussen het statische omliggende gridsysteem van Manhattan, dat het park omringt en het zelfde statische gevoel dat het onderwijsgebouw opwekt, met haar lange rechte hallen en geometrisch gevormde lokalenstructuur. Maar wat bovenal belangrijk is, is de gelaagdheid van het park.

 

Dit komt terug in de geografische kenmerken van het park, maar ook door de planologische inrichting, die gebruikt maakt van zones en verschillende routing. De centrale hal van hogeschool Saxion Deventer zorgt voor verbinding tussen het nieuwe deel en het oude deel het schoolgebouw. Met het nieuwe ontwerp wordt rust en verbinding gecreëerd. Een plek waar de studenten van Saxion met elkaar kunnen connecten. Met Central Park als uitgangspunt is door middel van verschillende ontwerp keuzes de verbinding van het drukke studentenleven en rust verbonden

Lookbook

LecqDesign_CentraleHalSaxionDeventer_SanderOldert-Vanderlecq (9).png
bottom of page